Tanulási képességeket fejlesztő foglalkozássorozat nagycsoportos óvodások és kisiskolások számára

A foglalkozássorozat vezetője: Csedő Csilla-Noémi

A foglalkozássorozat időtartama: 15 hét, a február 24. és június 12. közötti időszakban

A foglalkozások időtartama és időpontja: heti 50 perc, hétfő és szerdai napokon, előzetesen egyeztetett órarend szerint.

A tanfolyam helyszíne: a Kékmadár Tanoda székhelye (Csíkszereda, Mihai Eminescu utca, 1. sz., fsz., C házrész)

A csoportok létszáma: 8-10 gyermek, korosztályok szerinti beosztásban.

A tanfolyammal kapcsolatban érdeklődni, illetve arra jelentkezni személyesen és telefonon is lehetséges.

 • Személyesen a Kékmadár Tanoda székhelyén, 2020. február 10. és február 21. közötti időszakban, hétköznap 15.30 – 19.00 óra között
 • Telefonon: 0748–217364.

A tanfolyam ára: 250 lej, amely két egyenlő részletben fizethető be, banki befizetéssel vagy banki átutalással, a tanulmányi szerződés megkötését és a számla átvételét követően, az alábbi bankszámlára:

 • RO 02OTPV260001223803RO01, OTP Bank
 • Kekmadar Tanoda SRL, adószám: 41078422
 • Az első részlet kifizetésének határideje: február 24.
 • A második részlet kifizetésének határideje: április 10.

Kinek ajánljuk?

 • azoknak a nagycsoportos óvodás és kisiskolás gyermekeknek, akik nyitottak az új dolgok kipróbálására, szívesen játszanak, és szeretnék tanulás közben is éppen olyan jól (vagy majdnem olyan jól) érezni magukat, mint játék közben

Melyek a foglalkozások céljai?

 • a tanulási képességek komplex fejlesztése (érzékelés, észlelés, mozgás, figyelem, emlékezet, gondolkodás)
 • a tanulási nehézségek megelőzése
 • az érzelmi fejlődés elősegítése játékkal és mesével
 • a szociális képességek fejlesztése, a közösségbe való beilleszkedés elősegítése
 • az érzékelési és észlelési képességek fejlesztése
 • a figyelmi képességek fejlesztése
 • a finommotorikus képességek fejlesztése, a kézügyesség alakítása (a munkafüzetek mellőzésével)
 • az emlékezeti képességek fejlesztése
 • a gondolkodási képességek fejlesztése (a logikus és a képzeleti gondolkodást formáló játékokkal)
 • az írás megszerettetése
 • az olvasásra nevelés
 • a tanuláshoz való pozitív viszony kialakítása

Mit tanulhat itt a gyermek?

 • a kezeit és az ujjait ügyesebben használni (például öltözködés és írás közben)
 • jobban látni, hallani, tapintani
 • a tapasztalt dolgokat jobban megfigyelni
 • a számára érdekes feladathelyzetekben rátermettségét megmutatni
 • a számára érdektelen és unalmas feladathelyzetekben is kitartóbban figyelni
 • tárgyakat és fogalmakat rendszerezni, kiegészíteni, összehasonlítani
 • különböző ismeretekre emlékezni, és ezeket új helyzetekben kreatívan használni
 • a képzelőerejét változatos módon kiaknázni
 • szavakkal, számokkal és gondolatokkal játszani
 • a többi gyermekhez alkalmazkodni, másokkal együttműködni
 • a hétköznapi teendőket önállóbban végezni el
 • önállóbban gondolkodni és tanulni
 • a képességeivel és a lehetőségeivel jobban gazdálkodni
 • saját magát bátorítani

Mit nem (feltétlenül) tanulhat itt a gyermek? A foglalkozások nem helyettesítik a tanulási és/vagy viselkedési zavarokkal küzdő gyermekek speciális terápiáit, de kiegészíthetik azokat.

Melyek a foglalkozásokon való részvétel várható eredményei?

 • önállóbb hétköznapok
 • nyitottság
 • jobb figyelmi képességek
 • logikusabb gondolkodás
 • kreatívabb, ötletgazdagabb problémamegoldás
 • gyorsabb reagálás a hétköznapi és a tanulási szituációkban
 • empatikusabb, segítőkészebb, kooperatívabb, fegyelmezettebb megnyilvánulások
 • jobb tájékozódás időben, térben, saját gondolataiban és a szociális kapcsolatokban
 • nagyobb önbizalom
 • kevesebb szorongás